Əliyev Əmir İbrahim oğlu

Hüquq elmləri doktoru, professor, «Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq» fakültəsinin elmi işlər üzrə dekan müavini, «Beynəlxalq xüsusi hüquq və Avropa hüququ» kafedrasının müdir əvəzi

İş telefonu: (+99412) 510-48-53

Mobil: (+99450) 331-31-66

Email: al.amir.ib@mail.ru

Amir m
QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1973-cü il aprel ayının 04-də Ermənistan Respublikası Mehri rayonunun Nüvədi kəndində anadan olmuşdur 
1979-1989-ci illərdə Mehri rayonunun Nüvədi kənd orta mək¬təbin¬də oxumuşdur.
1989-1994-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) hüquq fakültəsində təhsil almışdır. 
1995-ci ildə BDU-da 12.00.10 – «Beynəlxalq hüquq» ixtisası üzrə aspiranturaya daxil olmuşdur. 
1997-cı ildən BDU-da əvvəlcə müəllim, baş müəllim, dosent və professor vəzifəsində çalışır.
Ailəlidir, üç övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

2003-ci ildən hüquq elmləri namizədidir - «Azərbaycan Respublikasında əcnəbilərin hüquqi vəziyyəti və beynəlxalq hüquq» mövzusunda namizədlik dissertasiya işini müdafiə etmişdir.
2007- ci ildən hüquq elmləri doktorudur - «Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin statusunun beynəlxalq-hüquqi tənzimlənməsi: nəzəriyyə və praktika» mövzusunda doktorluq dissertasiya işini müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1997-ci ildən 2006-cı ilə kimi BDU-nun «Beynəlxalq hüquq və xarici ölkələrin dövlət hüququ» kafedrasında müəllim, baş müəllim, dosent vəzifəsində işləmişdir.
2006-cı ildən yeni yaranan «Beynəlxalq xüsusi hüquq və Avropa hüququ» kafedrasının dosenti, 2009-cu ildən isə professoru vəzifəsində çalışır, 2011-ci ildən isə müdir əvəzi vəzifəsində çalışır.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının «Hüquq» elmləri üzrə Ekspert Şurasının üzvüdür. Eyni zamanda, Vəkillər üzrə Respublika İxtisas Komissiyasının üzvüdür. BDU tərəfindən buraxılan «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» adlı elmi-analitik və praktiki jurnalın baş redaktor müavinidir.
Tədris etdiyi fənlər: Beynəlxalq ümumi hüquq, İnsan hüquqlarının beynəlxalq-hüquqi müdafiəsi, Beynəlxalq gömrük hüququ, Avropa hüququ.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

"Beynəlxalq hüquq", "İnsan hüquqları", "Avropa hüququ"

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1999, Nitsa (Fransa), Beynəlxalq hüquq, Beynəlxalq münasibətlər və xarici siyasət üzrə Avropa İttifaqı çərcivəsində xüsusi proqram.
1999, BDU-nun 80 illiyinə dair elmi praktiki konfrans.
2000, 2001, Bakı, Aspirantlarin və gənc tədqiqatçılarin 6-cı Respublika elmi konfransı.
2006, Bakı, Beynəlxalq humanitar hüquq üzrə beynəlxalq konfrans
2008, Brüssel (Belçika), beynəlxalq konfrans
2008 , Bakı, İnsan hüquqları üzrə beynəlxalq konfrans

Mühüm nailiyyətləri
  • Ə.İ.Əliyevin elmi rəhbərliyi altında 16 elmlər namizədi və 1 elmlər doktoru yetişdirilmişdir. Ə.İ.Əliyev 130-a yaxın elmi əsərin müəllifi olub, onlardan 120-ə yaxın elmi əsər namizədlik dissertasiyasının müdafiəsindən, 20-yə yaxın elmi əsəri isə xaricdə nüfuzlu elmi jurnallarda çap olunmuşdur.
  • 2008-ci il 16-18 noyabr tarixində Belçikanın Brüssel şəhərində NATO-nun təşəbbüsü ilə keçirilən konfransda Azərbaycan Respublikası nümayəndə heyətinin tərkibində iştirak etmişdir. 2009-cu il sentyabr ayında Beynəlxalq Əmək Təşkilatının mühüm tədbiri ilə əlaqədar İtaliyanın Turin şəhərində 1 həftəlik tədbirlərdə iştirak etmişdir. 2007-ci il sentyabr-dekabr aylarında BMT və Azərbaycan Respublikası Ombudsman təsisatı ilə birlikdə Azərbaycan Respublikasının bölgələrində (Gəncə, Şəki, Quba, Lənkəran) insan hüquqları üzrə mühüm mühazirələr aparmışdır.
  • Ə.İ.Əliyevin «Müasir beynəlxalq hüquqda insan hüquqları, əhali və miqrasiya problemləri» fənni üzrə dərsliyi BMT Qaçqınların İşləri üzrə Ali Komissarlığının Azərbaycan nümayəndəliyi tərəfindən 2007-ci ildə yüksək qiymətləndirilərək 2000 tirajla çap edilmiş, pulsuz yayılmış və bir neçə ali təhsil müəssisəsində (BDU, Azərbaycan Universiteti, Qafqaz Universiteti) təqdimetmə mərasimləri keçirilmişdir. «İnsan hüquqlarının beynəlxalq-hüquqi müdafiəsi» adlı dərsliyi isə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının vəsaiti hesabına 1500 tirajla çap edilmiş, pulsuz yayılmış və bir neçə ali təhsil müəssisəsində (BDU, Azərbaycan Universiteti, Ədliyyə Akademiyası, Polis Akademiyası) təqdimetmə mərasimləri keçirilmişdir. 2007-ci ilin elmi nəticələrinə görə BDU Elmi Şurasının qərarı ilə «İlin alimi» adına layiq görülmüşdür.Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına edilmiş əlavə və dəyişikliklər üzrə 18 mart 2009-cu il tarixdə keçirilmiş referendumda Yeni Azərbaycan Partiyası və «Şəhər» Təşviqat Qrupundan rəsmi vəkil təyin edilmiş və dövlət tərəfindən Bakı şəhərində keçirilən təbliğatlarda aktiv iştiraka cəlb edilmişdir. «Azərbaycan Respublikasında 18 mart 2009-cu il referendumunun siyasi və hüquqi əsasları» mövzusunda keçirilən və dünyanın müxtəlif regionlarını təmsil edən əcnəbi alimlərin iştirak etdiyi Beynəlxalq konfransda «Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına təklif olunan əlavə və dəyişikliklər insan hüquqları nöqteyi-nəzərindən: beynəlxalq standartlar və Azərbaycan qanunvericiliyi» mövzusunda geniş məruzə ilə çıxış etmişdir. Ə.İ.Əliyev bundan başqa, 8 beynəlxalq konfransda və 10-dan çox müxtəlif səviyyəli konfranslarda geniş məruzə ilə çıxış etmişdir və həmin konfrans materialları çap edilmişdir. «Azərbaycan» və «Respublika» qəzetində dəfələrlə mühüm elmi yazılarla çıxış etmişdir. Ə.İ.Əliyev Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 30 oktyabr 2009-cu il tarixli Fərmanı ilə «Tərəqqi» medalı ilə təltif edilmişdir.

Seçilmiş əsərləri

1. Müasir beynəlxalq hüquqda insan hüquqları, əhali və miqrasiya problemləri, Dərslik Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2007. 488  s.
2. Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin statusunun beynəlxalq-hüquqi tənzimlənməsi: nəzəriyyə və praktika, Monoqrafiya. Bakı, Şirvannəşr, 2007. 600 s
3. Beynəlxalq turizm hüququ, Monoqrafiya Bakı, Çaşıoğlu, 2007. 440 s. Həmmüəllif E.Z.Aslanov
4. Beynəlxalq ümumi hüquq,  Tədris-metodik vəsait. Bakı, Şirvannəşr, 2004. 208 s
5. Beynəlxalq xüsusi hüquq Dərslik Tərcümə Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2007. 952 səh. Həmmüəllif A.A.Məhərrəmov
6. Müasir beynəlxalq hüquqda insan hüquqlarının beynəlxalq-hüquqi müdafiəsi və əcnəbilərin hüquqi vəziyyəti Elmi məqalə Azərbaycan Respublikası qloballaşma prosesində – Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq fakültəsi elmi konfransının materialları (19 dekabr 2003). Bakı, 2003. s.191-199
7. Əməkçi-miqrantların hüquqi vəziyyətini tənzim edən beynəlxalq hüququn spesifik prinsipləri Elmi məqalə Azərbaycan hüquq jurnalı, 2004, №4 (11). s. 88-105
8. İnsan hüquqlarının beynəlxalq hüquqi müdafiəsi və beynəlxalq                                      hüquqda miqrasiya problemləri   Elmi məqalə Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri, 9-cu buraxılış, Bakı, 2004. s. 484-487
9. Основные положения Международной Конвенции ООН «О защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей»   Elmi məqalə Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculugunun aktual problemləri, 10-cu buraxılış, Bakı, 2004. s. 509-518
10. Beynəlxalq gömrük hüququ Proqram Bakı, Şirvannəşr, 2005. 36 s.
11. Müasir beynəlxalq hüququn aktual problemləri Proqram Bakı, Şirvannəşr, 2005. 40 s
12. İnsan hüquqlarının beynəlxalq hüquqi müdafiəsi Proqram Bakı, Şirvannəşr, 2005. 52 s.
13. Əmək miqrasiyasının universal səviyyədə beynəlxalq-hüquqi  tənzimlənməsinin ümumnəzəri məsələləri Elmi məqalə Bakı Universitetinin xəbərləri, Sosial-siyasi elmlər seriyası, 2005, №1. s.96-104
14. Əcnəbilərin Azərbaycan Respublikasına gəlməsi və Azərbaycan Respublikasından getməsi qaydaları   Elmi məqalə Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (elmi-analitik və praktiki jurnal), 2005, №1 (01). s. 41-47
15. Müasir beynəlxalq hüquqda miqrasiya problemi və onun əsas xüsusiyyətləri   Elmi məqalə Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (elmi-analitik və praktiki jurnal), 2005, №2 (02). s. 38-42
16. BMT cərçivəsində qəbul edilmiş mühüm beynəlxalq normalar və Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi ilə əcnəbilərin əsas iqtisadi, sosial və mədəni hüquqları (müqayisəli analiz) Elmi məqalə Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (elmi-analitik və praktiki jurnal), 2005, №3 (03). s. 55-65
17. Sosial hüquqlar, sosial siyasət, insan hüquqları problemi və beynəlxalq hüquq: Azərbaycan Respublikası və beynəlxalq hüquq normalarının qarşılıqlı nisbət məsələləri Elmi məqalə Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (elmi-analitik və praktiki jurnal), 2005, №4 (04). s. 49-59 Həmmüəllif S.R.Cə fərov
18. NATO və onun beynəlxalq təhlükəsizliyin təmin edilməsində rolu Elmi məqalə Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (elmi-analitik və praktiki jurnal), 2005, №4 (04). s. 138-142 Həmmüəllif S.Y.Səfərova
19. Ətraf mühitin beynəlxalq-hüquqi mühafizəsinin prinsipləri Elmi məqalə «Azərbaycan-Avropa əlaqələri: mövcud problemlər və əməkdaşlığın əsas istiqamətləri» adlı elmi konfransın materialları. Bakı, Şirvannəşr, 2005. s.334-341 Həmmüəllif Z.Ə.Qasımov
20. Regional çərçivədə əmək miqrasiyasının tənzimlənməsi və əməkçi miqrantların hüquqi vəziyyəti   Elmi məqalə Keçid dövründə  Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri, 15-ci buraxılış,  Bakı, 2006. s. 370-377
21. Miqrasiya sahəsində Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi və əməkçi miqrantların hüquqi vəziyyəti   Elmi məqalə Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri, 16-cı buraxılış, Bakı, 2006. s. 462-466
22. Əcnəbilərin ayrı-ayrı kateqoriyalarının hüquqi vəziyyətinin əsas xüsusiyyətləri Elmi məqalə Bakı Universitetinin xəbərləri, Sosial-siyasi elmlər seriyası, 2006, № 1. s. 25-45
23. Avropa İttifaqı  çərçivəsində miqrasiya proseslərinin tənzimlənməsi: tarixi yanaşma, əsas xüsusiyyətlər və problemlər Elmi məqalə Bakı Universitetinin xəbərləri, Sosial-siyasi elmlər seriyası, 2006, № 2. s. 75-88
24. Müasir beynəlxalq və dövlətdaxili hüquqda sığınacaq hüququnun mahiyyəti və əsas xüsusiyyətləri Elmi məqalə Bakı Universitetinin xəbərləri, Sosial-siyasi elmlər seriyası, 2006, № 3. s. 50-55.
25. Əmək miqrasiyasının universal səviyyədə tənzimlənməsi və əməkçi-miqrantların hüquqi vəziyyəti Elmi məqalə Bakı Universitetinin xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası, 2006, № 3. s. 175-184
26. Daha əlverişlilik prinsipi əcnəbilərin hüquqi vəziyyətini tənzim edən mühüm prinsip kimi Elmi məqalə Bakı Universitetinin xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası, 2006, № 4. s. 71-80
27. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının beynəlxalq normayaradıcılıq funksiyasının əsas xüsusiyyətləri Elmi məqalə Dövlət İdarəçiliyi: nəzəriyyə  və təcrübə, 2006, №2 (14). s.167-175 T.İ.Sadiq
28. Turizm sahəsində  regional  beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq və turistlərin hüquqi statusu məsələsi Elmi məqalə Nəqliyyat hüququ (elmi-nəzəri, təcrübi jurnal), 2006, № 3. s.40-55
29. Turizm sahəsində  Azərbaycan Respublikasının ikitərəfli əməkdaşlığı və turistlərin hüquqi statusu Elmi məqalə Nəqliyyat hüququ (elmi-nəzəri, təcrübi jurnal), 2006, № 4. s.35-46
30. Qaçqınların hüquqlarının qorunması sahəsində universal və regional təşkilatların fəaliyyəti Elmi məqalə Bakı Slavyan Universiteti, Elmi əsərlər, İctimai-siyasi elmlər seriyası, 2006, № 1-2. s. 138-146
31. Müstəqil Dövlətlər Birliyi çərçivəsində  qaçqınlar problemi   Elmi məqalə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası, 2006, № 3. s. 311-323
32. Müasir beynəlxalq hüquqda əmək miqrasiyası və əməkçi-miqrantların hüquqlarının müdafiəsi problemi: əsas istiqamətlər və yeni tendensiyalar Elmi məqalə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası, 2006, № 4. s. 679-687
33. Гражданские (личные) права и свободы иностранцев в контексте международно-правовых норм и законодательства  Азербайджанской Республики Elmi məqalə Azərbaycan hüquq jurnalı, 2006, № 1. s. 87-100
34. Qaçqınların beynəlxalq-hüquqi müdafiəsinin tarixi inkişafı Elmi məqalə Azərbaycan hüquq jurnalı, 2006, № 2. s. 126-141
35. Понятие «иностранец» в международном и внутригосударственном праве   Elmi məqalə Азербайджано-Российский журнал международного и сравнительного права, Баку- Москва, 2006, № 1(3) с. 144-162
36. Международные и внутригосударственные нормативно-правовые основы  правового положения иностранцев Elmi məqalə Вопросы гуманитарных наук, Москва, 2006, № 4. с. 202-213
37. Политические права и свободы иностранцев, определенные международно-правовыми нормами  и законодательством Азербайджанской Республики Elmi məqalə Вопросы гуманитарных наук, Москва, 2006, № 6. с. 293-302
38. Особенности формирования и развития законодательства Азербайджанской Республики в сфере прав человека на основе международно-правовых стандартов (на примере социальных прав) Elmi məqalə Юридические науки, Москва, 2006, №6(22). с. 139-147
39. Права человека, правовое положение иностранцев и право убежища: общетеоретические вопросы   Elmi məqalə Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України (економіка, право), Киев, 2006, № 3(34). с. 264-270
40. Понятие и виды правовых режимов иностранцев Elmi məqalə Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України (економіка, право), Киев, 2006, № 4(35). с. 306-318
41. Sığınacaq hüququnda beynəlxalq və dövlətdaxili hüquq normalarının qarşılıqlı nisbət məsələləri Elmi məqalə Qanunçuluq, 2006, № 8. s. 37-44
42. Müstəqil Dövlətlər Birliyi çərçivəsində insan hüquqları, miqrasiya və əcnəbilər probleminin beynəlxalq-hüquqi tənzimlənməsi məsələləri Elmi məqalə Qanunçuluq, 2006, № 12. s.35-40
43. Qaçqınların beynəlxalq-hüquqi rejiminin prinsipləri Elmi məqalə Sumqayıt Dövlət Universiteti, Elmi xəbərlər, Sosial və humanitar elmlər bölməsi, 2006, № 4, II cild. s. 63-69
44. General Characteristics of Azerbaijan Republic Legislature for Human Rights Defence as Compared to International Standards Elmi məqalə Azerbaiyan& Azerbaiyanis, 2006, № 5-12. s. 243-250
45. Əcnəbilərin hüquqi vəziyyətinin tarixi aspektləri   Elmi məqalə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, «Məruzələr», 2006, №2, LXII cild. s. 100-109
46. İnsan hüquqlarının müdafiəsinə dair universal beynəlxalq-hüquqi aktlar və qaçqınların hüquqi rejimi Elmi məqalə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, «Məruzələr», 2006, №5-6, LXII cild. s. 184-194
47. Müasir beynəlxalq və dövlətdaxili hüquqda «əcnəbi» anlayışı: nəzəri və praktiki məsələlər Elmi məqalə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Xəbərlər: Tarix, Fəlsəfə, Hüquq, 2006, № 7. s. 274-284
48. Daha əlverişli rejim: mahiyyəti və əsas xüsusiyyətləri   Elmi məqalə Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (elmi-analitik və praktiki jurnal), 2006, №1(5). s. 3-9 İ.Z.Eyvazov
49. Kür  və Araz çaylarının mühafizəsi sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın istiqamətləri Elmi məqalə Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (elmi-analitik və praktiki jurnal), 2006, №1(5). s. 209-212 M.A.Qasımova
50. Diplomatik müdafiə «Əcnəbilər hüququ»nun mühüm institutu kimi   Elmi məqalə Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (elmi-analitik və praktiki jurnal), 2006, № 2(6). s. 3-17
51. Qaçqınlar probleminin regional səviyyədə beynəlxalq-hüquqi tənzimlənməsi və qaçqınların hüquqi statusu məsələləri Elmi məqalə Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (elmi-analitik və praktiki jurnal), 2006, № 3(7). s. 3-13
52. Qaçqınların hüquqi statusunu tənzim edən mühüm beynəlxalq normalar: mahiyyəti, əsas xüsusiyyətləri və təsnifatı Elmi məqalə Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (elmi-analitik və praktiki jurnal),2006, № 4(8). s. 3-13
53. Əhali miqrasiyası: əsas xüsusiyyətləri və təsnifatı Elmi məqalə Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi əsərləri, 2006, №2. s. 162-173 Ə.Ə.Kazımov
54. Beynəlxalq Əmək Təşkilatı və əməkçi-miqrantların hüquqi statusu   Elmi məqalə Milli Aviasiya Akademiyası, Elmi məcmuələr, 2006, №4 (oktyabr-dekabr), cild 8. s. 38-46
55. Beynəlxalq hüquqda və milli qanunvericilikdə insan hüquq və azadlıqlarının məhdudlaşdırılması   Elmi məqalə «Azərbaycan Respublikası və beynəlxalq təşkilatlar». Elmi praktik konfransın materialları. Bakı, 2006. s. 94-98 S.V.Əsədova
56. Avropa regionunda əmək miqrasiyasının beynəlxalq-hüquqi tənzimlənməsi Elmi məqalə «Azərbaycan Respublikası və beynəlxalq təşkilatlar». Elmi praktik konfransın materialları. Bakı, 2006. s. 7-11 N.R.Mirzəyeva
57. Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin hüquqi vəziyyəti Elmi məqalə Dirçəliş -XXI əsr, 2006-2007/ 106-107. s. 310-323
58. Əcnəbilərin hüquqi vəziyyəti   Elmi məqalə Dirçəliş-XXI əsr, 2007/108-109   s. 253-267
59. Проблемы соотношения норм международного и внутригосударственного права в сфере прав человека Elmi məqalə Право: теория и практика,  Москва, 2007, №1 (90) с. 4-12
60. Dövlətin miqrasiya siyasəti və əcnəbilər problemi   Elmi məqalə Bakı Universitetinin xəbərləri, Sosial-siyasi  elmlər seriyası, 2007, № 1. s 55-66.
61. Qeyri-qanuni (qanunsuz) beynəlxalq miqrasiya və əcnəbilər problemi   Elmi məqalə Bakı Universitetinin xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası, 2007, № 1. s. 78-87
62. Turistlərin hüquqi statusu problemi: beynəlxalq və milli-hüquqi aspektlər   Elmi məqalə Bakı Universitetinin xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası, 2007, № 2. s. 73-89
63. Qaçqınlar probleminin universal səviyyədə tənzimlənməsi və qaçqınların hüquqlarının müdafiəsi məsələləri Elmi məqalə Qanunçuluq, 2007, № 2. s. 47-52
64. Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin iştirakı ilə yaranan ailə-nikah münasibətlərinin beynəlxalq və milli hüquqi tənzimlənməsinin xüsusiyyətləri Elmi məqalə Qanunçuluq, 2007, № 8. s.26-32
65. Universal beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində turizm sahəsində əməkdaşlıq və turistlərin hüquqi statusu məsələləri Elmi məqalə Nəqliyyat hüququ (elmi-nəzəri, təcrübi jurnal), 2007, № 1. s. 66-81
66. Qeyri-qanuni əmək miqrasiyası və əməkçi-miqrantların hüquqlarının müdafiəsi məsələləri Elmi məqalə Nəqliyyat hüququ (elmi-nəzəri, təcrübi jurnal), 2007, № 2. s. 40-62
67. İnkişaf prinsipi: nəzəri və praktik məsələlər Elmi məqalə Nəqliyyat hüququ (elmi-nəzəri, təcrübi jurnal), 2007, № 3. s. 45-52
68. Əcnəbilərin beynəlxalq xüsusi hüquqi statusunun xüsusiyyətləri və inkişaf meylləri Elmi məqalə Hüquqi dövlət və qanun, 2007, №1. s. 19-22
69. «Əcnəbilər hüququ»nun hüquq sistemində yeri Elmi məqalə Hüquqi dövlət və qanun, 2007, №5. s. 28-32
70. Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin vərəsəlik hüquqlarının xüsusiyyətləri və beynəlxalq-hüquqi əsasları Elmi məqalə Hüquqi dövlət və qanun, 2007, №7. s. 18-22
71. İnsan hüquqlarının beynəlxalq hüquqi müdafiəsinin sahəvi prinsiplərinin əcnəbilərin hüquqi vəziyyətini tənzim edən beynəlxalq hüququn spesifik prinsiplərinin formalaşmasında rolu Elmi məqalə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsi, İctimai və humanitar elmlər seriyası, 2007, №1. s. 258-267
72. Vətəndaşlığı olmayan şəxslərin (apatridlərin) hüquqi vəziyyətinin tənzimlənməsi sahəsində Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi   Elmi məqalə «Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən islahatlar və beynəlxalq-hüquqi əməkdaşlıq məsələləri». Elmi praktik konfransın materialları. Bakı, 2007. s. 143-147 N.İ.Rəhimov
73. Sığınacaq hüququ institutunun əsas xüsusiyyətləri Elmi məqalə «Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən islahatlar və beynəlxalq-hüquqi əməkdaşlıq məsələləri». Elmi praktik konfransın materialları. Bakı, 2007. s. 67-70 F.Y.Sevdimalı
74. Beynəlxalq xüsusi hüquqda əcnəbilərin hüquqi vəziyyətinə ümumtanınmış insan hüquqlarının təsiri   Elmi məqalə Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri, 17-ci buraxılış, Bakı, 2007. s. 477-490
75. Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin iştirakı ilə əmək münasibətlərinin tənzimlənməsinin beynəlxalq və milli hüquqi əsasları   Elmi məqalə Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri, 18-cı buraxılış, Bakı, 2007. s. 533-542
76. Milli konstitusiyalar və insan hüquqları problemi   Elmi məqalə «Azərbaycan Respublikasında ombudsman təsisatı və insan hüquqlarının inkişafı» elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı, 2007. s. 99-108
77. Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin təsnifatı   Elmi məqalə Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (elmi-analitik və praktiki jurnal), 2007, № 1. s. 3-10.
78. Beynəlxalq və dövlətdaxili hüququn qarşılıqlı nisbət məsələləri: dünya dövlətləri praktikası və Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin müqayisəli analizində Elmi məqalə Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (elmi-analitik və praktiki jurnal), 2007, № 2. s. 3-16
79. Silahlı münaqişələr zamanı ətraf mühitin mühafizəsinin beynəlxalq-hüquqi əsasları: nəzəri və praktiki məsələlər Elmi məqalə Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (elmi-analitik və praktiki jurnal), 2007, № 3-4. s. 3-16 F.Y.Sevdimalı
80. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının beynəlxalq-hüquqi stasusu Elmi məqalə Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (elmi-analitik və praktiki jurnal), 2008, № 1-2. s. 3-17 S.R.Cə fərov
81. Регулирование статуса трудящихся-мигрантов в двусторонних рамках Elmi məqalə Вопросы гуманитарных наук, Москва, 2007, № 5. s. 144-149
82. Sığınacaq hüququndan istifadə edən şəxslərin hüquqi statusu Elmi məqalə «Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq aləmdə əməkdaşlığının banisidir» mövzusunda Elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2007. s. 25-35 F.Y.Sevdimalı
83. Beynəlxalq hüquqda qaçqın anlayışı Elmi məqalə «Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq aləmdə əməkdaşlığının banisidir» mövzusunda Elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2007. s. 105-110 A.Qocayeva
84. Beynəlxalq nəzarət: anlayışı və əsas xüsusiyyətləri Elmi məqalə «Heydər Əliyev müasir Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq əməkdaşlıq siyasətinin banisidir» mövzusunda Elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2008.   s. 124-128 B.S.Məmmədov
85. Diplomatik müdafiə insan hüquqlarının müdafiə üsullarından biri kimi Elmi məqalə «XXI əsr: qlobal problemlər və beynəlxalq əməkdaşlıq» mövzusunda Elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2009. s. 171-173
86. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına təklif olunan əlavə və dəyişikliklər insan hüquqları nöqteyi-nəzərindən: beynəlxalq standartlar və Azərbaycan qanunvericiliyi Elmi məqalə «Azərbaycan Respublikasında 18 mart 2009-cu il Referendumunun siyasi və hüquqi əsasları» mövzusunda Beynəlxalq Konfransın materialları s. 28-38; s. 135-140
87. Beynəlxalq təşkilatlar hüququ Proqram Bakı, Şirvannəşr, 2007. 24 s. S.Y.Sə fərova
88. Beynəlxalq turizm hüququ Proqram Bakı, Şirvannəşr, 2009. 22 s. E.Z.As lanov
89. Beynəlxalq investisiya hüququ Proqram Bakı, Şirvannəşr, 2009. 20 s. Ə.V.Gözəlov
90. Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin statusunun beynəlxalq-hüquqi tənzimlənməsi: nəzəriyyə və praktika H.e.d. alim.elmi dər.almaq üçün təq. edil. diss.  avtoref. Bakı, Şirvannəhr, 2007. 60 s
91. Ombudsman təsisatı və onun insan hüquqlarının müdafiəsində rolu. Elmi məqalə Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının   86-cı ildönümünə həsr edilmiş  «Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətçiliyinin banisidir» mövzusunda elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2009. s. 146-152 N.A. Nəbiyeva
92. İnsan hüquqlarının müdafiəsi və yeni inkişaf tendensiyaları Elmi məqalə Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının   86-cı ildönümünə həsr edilmiş  «Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətçiliyinin banisidir» mövzusunda elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2009. s. 74-82.S.V.Talıbov
93. İnsan hüquqlarının beynəlxalq-hüquqi  müdafiəsinin sahəvi  prinsipləri və Azərbayjan Respublikasının dövlətdaxili qanunverijiliyi Elmi məqalə Bakı Universitetinin xəbərləri, Sosial-siyasi elmlər seriyası, 2009, № 3. s.
94. Qloballaşma və dövlətlərarası gömrük münasibətlərinin beynəlxalq-hüquqi tənzimlənməsi Elmi məqalə Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr edilmiş beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2009. s. R.A.Məjidovla birlikdə
95. Beynəlxalq və dövlətdaxili hüququn qarşılıqlı əlaqəsinə baxış: tarixi aspektlər və yeni yanaşmalar Elmi məqalə Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr edilmiş beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2009.   s. K.K. Məmmədov
96. Beynəlxalq əmək miqrasiyasının subyektləri Elmi məqalə Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, 2009, №1 (17)   s. 5-13 J.A.Niyazov
97. Avropa İttifaqı çərçivəsində gömrük münasibətlərinin tənzimlənməsi Elmi məqalə Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, 2009, №2 (18)   s. 153-158 R.A.Məjidov
98. Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsinin insan hüquqlarına dair əsas beynəlxalq-hüquqi aktların qəbuluna təsiri məsələlər Elmi məqalə BMT-nin Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsinin 60 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransa dair xüsusi buraxılış. Bakı, 2009.   s. 20-21
99. Хельсинкский Заключительный Акт: содержание и юридическая природа. Elmi məqalə Евразийский юридический журнал, №5 (12), Украина, 2009 с.75-80. S.R.Cəfərov
100. İnsan hüquqlarının beynəlxalq hüquqi müdafiəsi.   Dərslik Bakı, 2009. 490 s
101. Azərbaycan Respublikası və Avropa Təhlükəsizlik sistemi: qarşılıqlı əməkdaşlığın əsas istiqamətləri Tezis Ümummmilli lideirimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ji ildönümünə həsr edilmiş «Hüquq elminin müasir problemləri» II Beynəlxalq Konfransın tezisləri. Bakı, 2010. s. 24-26. C.V.Eyvazlı
102. İnsan hüquqları problemi və əmək miqrasiyasının beynəlxalq və milli-hüquqi tənzimlənməsi: nəzəri və praktiki problemlər Elmi məqalə Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr edilmiş «Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq əməkdaşlıq siyasətinin əsas inkişaf tendensiyaları» mövzusunda 06-07 may 2010-cu il tarixdə keçirilmiş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2010. s. 11-16. C.A.Niyazov
103. Mətbuat azadlığına dair beynəlxalq standartların Azərbaycan qanunvericiliyinə implementasiyası Konfrans materialı «Demokratik cəmiyyətdə media: beynəlxalq və milli təcrübə» Beynəlxalq konfransının materialları.12 mart 2010-cu il. Bakı, 2010. s. 34-40
104. İnsan hüquqları sahəsində komitələr Elmi məqalə İnsan hüquqları sahəsində Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq əməkdaşlıq siyasəti: formalaşması və yeni inkişaf tendensiyaları mövzusunda 09 dekabr 2010-cu il tarixdə keçirilmiş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2010. s. 114-119
105. Beynəlxalq əmək hüququ. Proqram Bakı, 2009.   E.Z.Aslanov
106. Публичный (общий) интерес международного сообщества по обеспечению международно-правовых обязательств по гуманитарной безопасности         M.Y. Məhər rəmova
107. Азербайджанская Республика и международные таможенные организации: эффективность сотрудничества     Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України (економіка, право), Киев, 2010, №1, с. 281-287 R.A.Məcidov
108. İnsan hüquqlarının müdafiəsi və yeni inkişaf tendensiyaları   10 dekabr 1948-ci il tarixli İnsan hüquqları haqqında Ümumi Bəyannamənin qəbul edilməsinin 61 illik yubileyinə həsr edilmiş «İnsan hüquqları sahəsində Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq əməkdaşlıq siyasətinin yeni inkişaf tendensiyaları» mövzusunda elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2009. s. 74-82. U.Ə.Səfərzadə və S.V.Talıbov
109. Beynəlxalq xüsusi hüququn mənbələri Elmi məqalə Nəqliyyat hüququ (elmi-nəzəri, təcrübi jurnal), 2010, № 2. s. 97-102 F.E.Əliyeva
110. İnsan hüquqlarının beynəlxalq-hüquqi müdafiəsinin sahəvi prinsipləri və Azərbaycan Respublikasının dövlətdaxili qanunvericiliyi Elmi məqalə Bakı Universitetinin xəbərləri, Sosial-siyasi elmlər seriyası, 2009, № 3. s. 100-109
111. Müasir beynəlxalq hüquqda insan hüquqları, əhali və miqrasiya problemləri Proqram Bakı, 2009
112. Beynəlxalq turizm hüququ Dərslik Bakı, 2011   E.Z.Asl anov
113. Beynəlxalq gömrük hüququ Dərs vəsaiti Bakı, 2011
114. Hüquqi dövlət quruculuğuna sanballı töhfə. Elmi məqalə «Azərbaycan» qəzeti, 22 oktyabr 2009
115. Azərbaycan ilə Avropa Şurası arasında əməkdaşlıq əlaqələri möhkəmlənir. Elmi məqalə «Azərbaycan» qəzeti, 29 yanvar 2010
116. Avropa İnsan hüquqları Məhkəməsinin qərarlarının milli qanunvericilik sisteminə təsiri Elmi məqalə Avropa İnsan hüquqları Konvensiyasının 60 illiyinə həsr edilmiş «Avropa İnsan hüquqları Konvensiyasının implementasiyasında səmərəli mexanizm və vasitələr» mövzusunda beynəlxalq konfransın materialları. Bakı, 2010. s. 45-58
117. Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsinin insan hüquqlarına dair əsas beynəlxalq hüquqi aktların qəbuluna təsiri məsələləri Elmi məqalə BMT-nin Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsinin 60 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransa dair xüsusi buraxılış. Hüquq-mühafizə orqanlarının fəaliyyətində insan hüquqlarının təminatı. Bakı, 2009. s. 20-21
118. Sağlam ətraf mühitdə yaşamaq hüququ: beynəlxalq standartlar və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Elmi məqalə Ombudsmanın VIII Bakı Beynəlxalq Konfransının materialları. Bakı 17-19 iyun 2010-cu il. s. 99-126

KİTABLAR

Beynəlxalq ümumi hüquq. Metodik vəsait. Bakı, 2005.

Beynəlxalq xüsusi hüquq. Dərslik. Tərcümə. Bakı, 2007.

Beynəlxalq turizm hüququ. Monoqrafiya. Bakı, 2007.

Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin statusunun beynəlxalq-hüquqi tənzimlənməsi. Monoqrafiya. Bakı, 2007.

Müasir beynəlxalq hüquqda insan hüquqları, əhali və miqrasiya problemləri. Dərslik. Bakı, 2007.

İnsan hüquqlarının beynəlxalq-hüquqi müdafiəsi. Dərslik. Bakı, 2009