Hüseynova Hicran Kamran qızı

Elmi dərəcəsi və hal hazirda BDU-da tutduğu vəzifəsi :

İş telefonu: (+99412) 510-79-52 ; (+99412) 493-58-72Hicran m
QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

13 avqust 1955-ci ildə Moskva şəhərində anadan olub;
1962 – 1972- ci illərdə orta məktəbdə təhsil alıb;
1972 -1977-ci illərdə BDU-nun tarix fakültəsində təhsil alıb;
1977-1988-ci illərdə 189 saylı məktəbdə tarix müəllimi işləyib;
1988-ci ildən Bakı Dövlət Universitetində çalışir;
2006-cı ildən Azərbaycan Respublıkası Ailə, uşaq və qadın problemləri üzrə dövlət Komitəsinin Sədridir

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

2001- siyasi elmlər doktoru, “Azərbaycanın Avropa inteqrasiya proseslərinə qoşulması”
1985, tarix elmləri namizədi
1977 tarix fakültəsi, BDU

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1977-1988-ci illərdə 189 saylı məktəbdə tarix müəllimi işləyib;
1988-1990, BDU-nun « Siyasi tarix » kafedrasinin müəllimi
1990-1993, BDU-nun « Siyasi tarix » kafedrasının baş müəllimi ;
1993-2006, BDU-nun « Beynəlxalq münasibətlər » kafedrasının dosentı
2006-h/h BDU-nun « Diplomatiya və müasir inteqrasiya prosesləri kafedrasının müdiri, professor
2006-cı ildən Azərbaycan Respublıkası Ailə, uşaq və qadın problemləri üzrə dövlət Komitəsinin Sədridir neçənci ildən BDU-da hansı kafedrada çalışır,
„Müasir mərhələdə inteqrasiya prosesləri“, „BM-də lobbizm“ fənnlərini tədris edir
52 elmi məqalə, 4 monoqrafiyalarının müəllifidir
2 elmlər namizədi qetişdirib, 8 aspirant və dissertantların elmi rəhbəridir;
1978-ci ildə Azərbaycanin „Эn gənc müəllımı» mükafatı ilə tərtıb olunmuşdur

TƏDQİQAT SAHƏSİ

İnteqrasiya prosesləri, BM-də lobbizm

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1999, İtaliya, Genuya Universiteti „Tacis-Tempus“ programi çərçivəsində
2005, London , Çathauz Universitetində keçirilən beynəlxalq konfrans

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
2003, Avropaya inteqrasiya və regional təhlükəsizlik
2003,Cənubi Qafqaz ümumdünya qloballaşma prosesində.
2007. Müasir mərhələdə inteqrasiya prosesləri.
KİTABLAR
2003, Avropaya inteqrasiya və regional təhlükəsizlik
2003,Cənubi Qafqaz ümumdünya qloballaşma prosesində.
2007. Müasir mərhələdə inteqrasiya prosesləri.
DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR
1999, İtaliya, Genuya Universiteti „Tacis-Tempus“ programi çərçivəsində